top of page

Forum for offentlig service

Visuell profil

Forum for offentlig service er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme omstilling til en innbyggervennlig offentlig serviceforvaltning. Forumet er partipolitisk uavhengig.

 

«Rommet» hos FOS er åpent og romslig. Det er god takhøyde for dialog. Forenkling og forbedring.

Tanken med logoen er å visualisere alle disse egenskapene i et tenkt rom med åpne kanter. Det er ingen lukkede hjørner og energien flyter fritt ut og inn mellom veggene.

Mønster basert på rommet i logoen

bottom of page