top of page

ROSA

Årsrapport 2021

ROSA opererer den nasjonale hjelpetelefonen mot menneskehandel og koordinerer sikre botilbud, beskyttelse og bistand for menneskehandelsutsatte over 18 år av alle kjønn. ROSA står for Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet og Assistanse.

ROSA ønsket en rapport som var elegant og moderne, men samtidig nedtonet med tanke på det seriøse stoffet og arbeidet de gjør. Årets rapport følger designet fra 2020.

ROSA21_forsideC.jpg

«A human rights approach … requires us to consider, at each and every stage, the impact that a law, policy, practice or measure may have on persons who have been trafficked and persons who are vulnerable to being trafficked»

– FNs Høykommissær for menneskerettigheter

ROSA21_oppslag2.jpg
ROSA21_oppslag1.jpg
ROSA21_oppslag5.jpg
bottom of page