top of page

ROSA

Årsrapport 2020

ROSA opererer den nasjonale hjelpetelefonen mot menneskehandel og koordinerer sikre botilbud, beskyttelse og bistand for menneskehandelsutsatte over 18 år av alle kjønn. ROSA står for Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet og Assistanse.

ROSA ønsket en rapport som var elegant og moderne, men samtidig nedtonet med tanke på det seriøse stoffet og arbeidet de gjør.

ROSA_forsideC.jpg

«A human rights approach … requires us to consider, at each and every stage, the impact that a law, policy, practice or measure may have on persons who have been trafficked and persons who are vulnerable to being trafficked»

– FNs Høykommissær for menneskerettigheter

ROSA_forsideB.jpg
ROSA_oppslag1.jpg
ROSA_oppslag3b.jpg
ROSA_oppslag4.jpg
ROSA_oppslag2.jpg
bottom of page